Przemysł i elektronika

Większość awarii w sprzęcie elektrycznym, mechanicznym, elektronicznym i wielu procesach produkcyjnych sygnalizuje znaczny wzrost temperatury pracy na długo przed jej wystąpieniem. Dzięki czemu inspekcje podczerwone to niezwykle opłacalne, cenne narzędzia diagnostyczne w wielu zastosowaniach. Za pomocą kamery termowizyjnej można robić zdjęcia termiczne bez bezpośredniego kontaktu z urządzeniami. Bezkontaktowy charakter termografii podczerwieni idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w których elementy się poruszają, są gorące, niebezpieczne w dotyku, dotyk może spowodować uszkodzenie, niemożliwe do wyłączenia lub gdy dostęp do nich jest ograniczony.