Wycieki z instalacji CO i CWU

Nieszczelności i wycieki mogą powodować znaczne skutki finansowe  oraz konsekwencje natury techniczne. Oprócz wysokich rachunków za wodę, mogą doprowadzić one do do degradacji przegród i innych elementów konstrukcyjnych budynków oraz urządzeń i instalacji elektrycznych. Gromadzenie wody powoduje pojawianie się na ścianach nieestetycznych przebarwień oraz wykwitów, które ciężko zamalować. Ponadto nadmierne gromadzenie się wody sprzyja rozwijaniu się grzybów i pleśni, które wywierają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Dzięki moim badaniom nie musisz zgadywać gdzie znajduje się wyciek i w wielu przypadkach ograniczyć obszar skuwania posadzki w celu uniknięcia awarii.