Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne stanowią cenne narzędzie diagnostyczne coraz częściej wykorzystywane to różnego typu typu ekspertyz.

Znajdują one szerokie zastosowanie w branży budownictwa. Brakujące, uszkodzone lub nieodpowiednie izolacje, wycieki, niekontrolowane przepływy powietrza, wnikanie wilgoci mogą okazać się dla właścicieli budynków komercyjnych i mieszkalnych bardzo kosztowne. Za pomocą termowizji możemy w prosty i szybki sposób zlokalizować wszelkie ubytki ciepła, wycieki wody, wady strukturalne i wykonawcze, dzięki czemu możemy pomóc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas napraw, remontów lub zakupu nieruchomości. Pozwala to między inny na oszczędzenie, czasu, pieniędzy, uniknięcie przykrych rozczarowań i poprawę komfortu użytkowania budynków.

 Dzięki wykryciu anomalii często kompletnie niewidocznych gołym okiem, termografia umożliwia podejmowania działań naprawczych przed awarią sprzętu elektrycznego, mechanicznego i innych urządzeń przemysłowych.  Wykrywanie problemów we wczesnym stadium pozwala zapobiec katastrofalnym w skutkach oraz niezwykle kosztownym awariom, które w niektórych przypadkach mogą również Stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Poniżej zestawiono przykładowe możliwości zastosowań:

 

Sprawdzenie stanu izolacji termicznej budynku

Sprawdzenie stanu izolacji termicznej budynku

Badania termowizyjne budynków mieszkalnych umożliwiają wyrycie wszelkich nieprawidłowości izolacji termicznej oraz ocenę jakości materiałów budowlanych wykorzystanych do jej wykonania.
Kontrola wykonanych prac dociepleniowych

Kontrola wykonanych prac dociepleniowych

Za pomocą kamery termowizyjne można zarejestrować wszelkie wady izolacji termicznej budynki oraz nieprawidłowości wynikające z niestarannego oraz nieodpowiednio wykonanego ocieplenia. Dużą zaletą tego typu badań jest to, że są one szybkie w realizacji, bardzo dokładne oraz nie wymagają ingerencji w przegrody.
Badanie instalacji elektrycznych – kontrola przeciwpożarowa

Badanie instalacji elektrycznych – kontrola przeciwpożarowa

Badania termowizyjne idealnie nadają się do kontroli sieci oraz instaalcji eleketrcznych oraz elektroenergetycznych znajdujących się w budynkach. Kamera termowizyjna umożliwia szybkie wykrycie usterki oraz pozwala zapobiegać nieprzewidzianym awariom.
Wykrywanie miejsc oraz przyczyn występowania zawilgoceń i  pleśni

Wykrywanie miejsc oraz przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni

Zlokalizowanie oraz wykrycie przyczyn występowania grzybów oraz pleśni może prztczynić się do ochrony zdrowia oraz poprawy samopoczucia mieszkańców. Dla zwiększenia efektu badań oprócz kamery termowizyjnej stosujemy wysokiej jakości termo-higrometr.
Ekspertyzy termowizyjne urządzeń przemysłowych

Ekspertyzy termowizyjne urządzeń przemysłowych

Wykorzystaj termografie jako narzędzie diagnostyczne podczas kontroli silników, łożysk, zbiorników i rurociągów przemysłowych oraz maszyn. Ekspertyzy tego typu umożliwiają wczesne wykrycie usterki i dokonanie w odpowiednim czasie naprawy a dzięki temu uniknięcie niepożądanych awarii wiążących się między innymi z niepożądanymi skutkami finansowymi.
Kontrola chłodni i obiektów klimatyzowanych

Kontrola chłodni i obiektów klimatyzowanych

Badania termowizyjne z powodzeniem można stosować również do kontroli stanu izolacyjnego oraz sprawdzenia szczelności obiektów klimatyzowanych oraz chłodni. Zwiększenie zapotrzebowania na moc chłodniczą powoduje obniżenie współczynnika wydajności chłodniczej, a co za znaczny wzrost kosztów pracy instalacji.
Wykrywanie mostków termicznych

Wykrywanie mostków termicznych

Mostki termiczne są jednym ze źródeł największych strat energii cieplnej w budynku. Niektóre z nich wynikają z przyjętej technologii budowy natomiast pozostałe z niestarannego wykonania.
Lokalizacja wycieków z instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej

Lokalizacja wycieków z instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej

W wielu przypadkach bardzo korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z badania termowizyjnego w przypadku lokalizacji wycieków z instalacji wodnych. Pozwala to w wielu przypadkach na szybkie i dokładne zlokalizowanie miejsca wycieku oraz uniknięcie rozkuwania posadzki w całym domu.
Kontrola prawidłowego montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Kontrola prawidłowego montażu stolarki okiennej i drzwiowej

W wielu przypadkach okna mają decydujący wpływ na wielkość strat ciepła w budynku. Straty te mogą w wielu przypadkach przewyższyć niedostateczną izolacyjność przegród zewnętrznych takich jak ściany czy dach. O wielkości istniejących strat decyduje kontrukcja oraz jakość wykonania okna ale również prawność jego montażu. W wielu przypadkach nawet nowo wstawione okna nie spełniają podstawowych wymagań budowlanych. Odpowiedni raport z badania termowizyjnego z pewnością zwiększy skuteczność reklamacji.
Kontrola stanu faktycznego budynku przed zakupem

Kontrola stanu faktycznego budynku przed zakupem

Przed zakupem domu lub mieszkania od dewelopera bądź z rynku wtórnego warto sprawdzić jego stan faktyczny. Najistotniejsze z punktu widzenia efektywności cieplnej to izolacja termiczna, oraz stolarka okienna i drzwiowa. To te elementy mają największy wpływ na koszty ogrzewania. Warto sprawdzić również czy w budynku nie występują niebezpieczne dla zdrowia grzyby oraz pleśnie.
Medycyna i weterynaria

Medycyna i weterynaria

Badania kamerą termowizyjną znajdują zastosowanie w dziedzinie weterynarii. Umożliwiają one w sposób szybki oraz bezinwazyjny wykryć występowanie stanów zapalnych, obszarów słabego krążenia oraz innego rodzaju schorzeń . Co najważniejsze badania tego typu są całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe dla zwierzęcia.
Poprawność funkcjonowania ogrzewania podłogowego

Poprawność funkcjonowania ogrzewania podłogowego

W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego bardzo istotny jest równimierny roklad temperatury na całej ogrzewanej powierzchni. W przypadku niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania instalacji ogrzewania płaszczyznowego nie przyniesie ona oczekiwanego efektu oraz rezultatu. Kamerą termowizyjną możemy bez problemu dokonać sprawdzenia takiej instalacji.